Corona

IkBlijfInMijnKot

Vaccinatieteller België

© Grafiek: IkBlijfThuis.be | Bron: covid-vaccinatie.be | Gecreëerd met Datawrapper | Laatste update: 08/10/2021

IkBlijfThuis gedurende de pandemie

Winkelen kan overal weer zonder afspraak, en zonder beperking qua gezelschap. We beseffen dat veel mensen in de huidige omstandigheden nog altijd liever niet buitenkomen als het niet strikt noodzakelijk is. Daarom levert IkBlijfThuis.be gedurende deze periode meer inspanningen om u vanop afstand te kunnen helpen.

We hebben onze openingsuren een klein beetje aangepast. Op zaterdag is de winkel nu geopend van 10.00u tot 15.00u (i.p.v. 10.00u - 16.00u). Dit geeft ons iets meer tijd om bestellingen klaar te maken en te leveren.

In de winkel worden momenteel maximum 3 personen tegelijkertijd toegelaten. Het is vanaf 1 december verplicht om uw handen te ontsmetten wanneer u de winkel betreedt. We vragen vriendelijk om uw begrip voor deze aanpassingen.

Opgelet! Soms kan er onverwacht drukte ontstaan bij de post- en pakketbedrijven, hierdoor kan het zijn dat de levering van uw bestelling wat vertraging oploopt. Onze excuses voor het eventuele ongemak. Heeft u een bepaald artikel dringend nodig? Kies dan voor onze persoonlijke aan-huis-levering!

Informatie over het coronavirus

Een artistieke driedimensionale voorstelling van het corona-virus, gebaseerd op elektronenmicroscoopfoto's.

Zoveel nieuwe termen!

Coronavirus, 2019-nCoV, COVID-19 en SARS-CoV-2. Deze termen heb je de afgelopen maanden ongetwijfeld (te) veel gehoord. Maar wat betekenen ze precies, en wat is het verschil nu eigenlijk?

Coronavirussen zijn een familie van virussen. De kans is groot dat je in het verleden al eens een keer in contact bent gekomen met een coronavirus. Er wordt immers geschat dat ongeveer 15% van alle verkoudheden wordt veroorzaakt door een coronavirus. Het overgrote deel van verkoudheden wordt veroorzaakt door rhinovirussen, nog zo'n grote familie van virussen. De meeste virussen die luchtweginfecties veroorzaken bij zoogdieren en vogels, muteren snel en vaak. Dat is de reden dat er elk jaar opnieuw griepepidemieën en verkoudheidsepidemieën opduiken, ons immuunsysteem krijgt immers telkens met nieuwe virussen te maken.

Af en toe ontstaan er ook varianten van het virus die aanzienlijk ernstigere symptomen kunnen veroorzaken dan de standaard verkoudheids- of griepsymptomen.

Dat is wat er gebeurde in november 2019. Begin december 2019 werd er voor het eerst een ernstige longaandoening vastgesteld bij enkele patiënten in een ziekenhuis in Wuhan, China. Al snel bleek dat een coronavirus deze ziekte veroorzaakte.

Het nieuwe virus kreeg de voorlopige naam 2019-nCoV, waarin '2019' uiteraard staat voor het jaar waarin het virus ontdekt is. "nCoV" is de afkorting van "novel corona virus".

Aangezien de symptomen van de ziekte veel overeenkomsten vertoonden met die van de SARS-uitbraak in 2003, kreeg de ziekte de voorlopige naam Wuhan SARS. De WHO (wereldgezondheidsorganisatie) besliste enkele jaren geleden echter al om nieuwe ziektes niet meer met plaatsnamen te benoemen, vanwege de negatieve connotaties die daardoor kunnen ontstaan (denk maar aan de Mexicaanse griep). Er werd beslist om de ziekte voortaan COVID-19 te noemen. Dit staat voor "corona virus disease 2019".

Ondertussen werd ook meer onderzoek gedaan naar het nieuwe virus. Daaruit bleek dat het inderdaad nauw verwant is aan het virus dat de SARS-epidemie van 2003 veroorzaakte. Er werd besloten om het virus de officiële naam SARS-CoV-2 te geven. Voluit is dit "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2" (ofte "ernstig-acuut-respiratoir-syndroom-coronavirus 2", waarbij de '2' zorgt voor het onderscheid met het oorspronkelijke SARS-virus).

Met deze algemene maatregelen kunnen we de pandemie onder controle krijgen.

Algemene maatregelen om de corona-epidemie te stoppen

De cijfers van de corona-uitbraak zijn ondertussen stevig gedaald en gaan nog steeds in dalende lijn. Ondertussen wordt de bevolking ook in ijltempo gevaccineerd.

Hierdoor lijkt het ergste van de epidemie intussen achter ons te liggen. Toch blijven er nog enkele maatregelen van kracht om een heropflakkering van (de nieuwe varianten) van het virus te voorkomen.

Verplaatsingen

- Op bezoek gaan bij vrienden of familie is toegelaten, maar je mag thuis (binnen) slechts acht personen ontvangen.

- Reizen is toegestaan. Je hebt echter, afhankelijk van waarheen je op reis gaat en voor hoe lang,  soms een document en een negatieve test of vaccinatiepaspoort nodig. Lees er hier meer over. Zoek ook op welke regels er gelden in het land waar je naartoe trekt.

- Op het openbaar vervoer gelden nog steeds plaatsbeperkingen.

- Samenkomsten buiten mogen, maar op veilige afstand.

Werk

- Het is niet langer verplicht om van thuis uit te werken, maar het wordt nog steeds aangeraden.

- Is thuiswerk niet mogelijk, respecteer op het werk dan zo goed mogelijk de anderhalve-meter-afstandsregel.

Winkels en horeca

- Alle winkels zijn weer open. Houd ook in de winkel voldoende afstand van elkaar. U moet nog steeds een mondmasker dragen tijdens het winkelen.

- De meeste winkels zetten nog steeds volop in op online shoppen. Maak hier gebruik van, maar koop zoveel mogelijk lokaal!

- Markten zijn toegestaan. De niet-medische contactberoepen mogen hun diensten weer aanbieden.

- Cafés en restaurants mogen open zijn tot 01.00u.

Algemene hygiëneregels

- Probeer te allen tijde anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren. Uitgezonderd met je huisgenoten (+ jouw knuffelcontacten).

- Was geregeld je handen gedurende de dag. Gebruik hiervoor (liefst warm) water en vloeibare zeep.

- Moet je niezen? Doe dit dan in een papieren zakdoekje en werp het meteen in de vuilbak. Was of ontsmet daarna je handen. Heb je geen (papieren) zakdoek op zak? Nies dan in je elleboog.

- Binnenshuis moet u een mondmasker dragen wanneer u in contact komt met mensen waarmee u niet samenwoont (behalve je knuffelcontacten). Dit geldt zowel in (half)openbare gebouwen, winkels, als bij u thuis. Als je buitengaat, dien je verplicht een mondmasker op zak te hebben. Draag buiten steeds je mondmasker op drukke(re) plaatsen.

- Ben je ziek, maar is het geen corona? Blijf dan in uw kot! Moet je toch naar buiten, draag dan een mondmasker om anderen te beschermen. Was grondig je handen en raak je gezicht niet meer aan nadat je je mondmasker hebt opgezet. Ontsmet tijdens je trip regelmatig je handen.

- Heb je COVID-19? Dan moet je verplicht in quarantaine blijven!! Heb je daardoor hulp nodig om bijvoorbeeld boodschappen of medicatie op te halen? Hier kan je beroep doen op vrijwilligers uit Wuustwezel!

Begrafenissen en huwelijken

- Begrafenissen mogen doorgaan met maximaal 200 aanwezigen binnen. Buiten mag u met 400 mensen samenkomen.

- Huwelijken vinden plaats met maximaal 200 aanwezigen binnen of 400 buiten. Trouwfeesten of recepties mogen doorgaan, maar de horeca-regels moeten gerespecteerd worden.

Meer informatie

Meer info (omtrent bijvoorbeeld sport, cultuur en evenementen) vind je op de officiële websites van onze overheden. Alle opgelegde maatregelen worden tweewekelijks beoordeeld en indien nodig/mogelijk herzien. Bovenstaande informatie kan ondertussen dus al achterhaald zijn. We doen ons best om deze pagina up-to-date te houden. Je vindt alle huidig geldende regels hier:

www.info-coronavirus.be/nl/faq

www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis


Hieronder vindt u kaarten met de huidige stand van zaken in België en Europa:

Maatregelen die we bij IkBlijfThuis nemen

In onze winkel:

Hieronder vindt u de maatregelen terug die we nemen in onze winkel om de kans op besmetting zo veel mogelijk te verkleinen. Enkel door allemaal samen de belangrijke hygiënerichtlijnen na te leven, kunnen we de COVID-19-epidemie indammen. Voor enkele van de hieronder beschreven maatregelen willen we dan ook vriendelijk uw medewerking vragen. Bedankt voor uw begrip!

Houd voldoende afstand

Probeer te allen tijde anderhalve meter afstand te houden van andere personen, ook in onze winkel. Deze maatregel is het meest doeltreffend om besmetting te voorkomen.

Handalcoholgel*

Het is verplicht uw handen te ontsmetten wanneer u de winkel betreedt.

Onze medewerkers zullen steeds hun handen wassen/ontsmetten na ieder klantencontact.

Maximaal 3 klanten tegelijk in de winkel

Er worden slechts 3 klanten tegelijkertijd in de winkel toegelaten. Op die manier kan iedereen een veilige afstand bewaren en verminderen we de kans op eventuele besmetting.

Verluchting winkel

Als het weer het enigszins toelaat, zullen we alle deuren in de winkel openen. Op die manier kan de winkelruimte volop verluchten, en kunnen viruspartikeltjes moeilijker blijven 'hangen'.

Mondmasker

Onze medewerkers zullen steeds een mondmasker dragen wanneer ze u helpen.

Alle klanten ouder dan 12 moeten verplicht een mondmasker dragen zodra ze de winkel betreden.

Ontsmetting oppervlaktes*

We ontsmetten tweemaal per dag de toonbank en deurklinken. De betaalterminal (bancontact) wordt na elk gebruik ontsmet.

*Let op bij het gebruik van producten met een hoog alcoholpercentage!

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Wil je graag dat je kinderen hun handen ontsmetten, laat hen dan niet zelf het pompflesje gebruiken. Deze flesjes staan immers meestal op ooghoogte van kinderen. Spuit als ouder zelf wat handalcoholgel op hun handen. Hoewel alcoholgel veilig is voor gebruik op de huid, kan het ernstige brandwonden op de ogen veroorzaken, met verminderd zicht of zelfs blindheid tot gevolg.
  • De handen wassen met warm water en vloeibare zeep geniet steeds de voorkeur. Dit is ook efficiënter in de bestrijding van het coronavirus.
  • Loopt het toch mis? Contacteer dan het antigifcentrum op 070 245 245.
  • Producten met een hoog alcoholpercentage zijn brandbaar. Bewaar ze niet in de buurt van warmtebronnen, noch in direct zonlicht.

Verhuur:

Alle hulpmiddelen die bij ons terugkomen uit verhuur, werden voor de COVID-19-epidemie sowieso al grondig gekuisd en indien nodig ontsmet (zoals bijvoorbeeld toiletstoelen). Dit is natuurlijk niet meer dan vanzelfsprekend.

Deze hoge standaard konden we moeilijk nog verbeteren.

Toch hebben we extra maatregelen genomen. Alle hulpmiddelen die terug binnenkomen, laten we drie dagen afgezonderd in opslag staan. Het coronavirus kan immers maximaal drie dagen op een oppervlak overleven. Daarna kuisen onze medewerkers het hele voorwerp van boven tot onder, nadat ze hun handen hebben ontsmet én terwijl ze een mondmasker dragen. Daarna blijft het hulpmiddel nog eens minstens twee dagen afgezonderd in stockage staan, vooraleer het opnieuw wordt verhuurd.

Bij levering van gehuurde hulpmiddelen, zullen onze medewerkers ook eerst hun handen ontsmetten en een mondmasker dragen.

Verzending pakketjes:

Vooraleer we een voorwerp klaarmaken voor verzeding, ontsmetten we onze handen. Daarna gaat het pakketje natuurlijk nog door verschillende andere handen vooraleer het bij jou terechtkomt!

We raden aan om het pakketje thuis ergens opzij te zetten nadat je het hebt ontvangen van de bezorger. Was daarna je handen.

Laat het pakketje een dag staan vooraleer je het opent. Het corona-virus kan tot maximaal drie dagen op sommige oppervlaktes overleven, maar op absorberende oppervlakken, zoals karton, over-leeft het maximum een dag. Je kan nu veilig je pakje openen!


Hygiënesetjes

In onze winkel zijn er enkele hygiëneproducten te koop die dezer dagen goed van pas kunnen komen. We hebben enkele pakketjes met mondmaskers ter beschikking, evenals handschoenen en handalcoholgel. Er zijn ook setjes te verkrijgen met een combinatie van deze producten.


Bubbels

De afgelopen maanden werd er in het nieuws en de politiek dikwijls gepraat over bubbels (of bubbles). Het ging natuurlijk over onze sociale bubbels. We mochten maximaal 4 mensen van buiten ons gezin toelaten in onze 'bubbel'. Met andere woorden, we mochten slechts 4 andere familieleden of vrienden ontmoeten. Daarna ging het naar 10, 15, terug naar 5 en uiteindelijk 4 personen. Daarna werd de term 'knuffelcontact' ingevoerd. Ondertussen zou je het woord 'bubbels' haast automatisch in verband brengen met corona.

Laten we echter niet vergeten dat vóór de quarantaine, het woord 'bubbels' enkel met leuke dingen werd geassocieerd!